logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

15
mar
2018

У оквиру процеса приступања Републике Србије Европској унији и отварања Поглавља 27, Министарство заштите животне средине је одржало низ састанака у циљу израде Преговарачке позиције за Поглавље 27.

Присутне је најпре поздравио државни секретар г. Иван Карић, уједно и шеф Преговарачке групе 27. У уводном говору је упутио захвалност свим члановима Секторске радне групе за заштиту природе за квалитетан текст Преговарачке позиције и предлог да се кандидују евентуални проблеми у комуникацији или сарадњи са другим институцијама или министарствима у ПГ 27, како би покушали да се реше у наредном периоду на вишем нивоу.


Прочитајте више…

09
mar
2018

Влада Србије, на седници одржаној 01.03.2018. године, усвојила је трећи ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) и задужила Министарство за европске интеграције да тромесечно извештава Владу о његовом спровођењу. Овај документ представља детаљан план усаглашавања законодавног и институционалног оквира са правним тековинама ЕУ и преглед мера и активности за достизање потпуне усклађености са свим правима и обавезама које из тих тековина проистичу.

Део наведеног документа који се односи само на област заштите животне средине, можете преузети са нашег сајта (линк).

07
mar
2018

У Београду, 7. марта 2018. године Министарство заштите животне средине одржало је састанке Секторских радних група за Хоризонтално законодавство и Климатске промене уз подршку ЕНВАП пројекта. Састанцима је присуствовао државни секретар, Иван Карић који је уједно и шеф Преговарачке групе 27. Тема састанака била је ревидирање текста Преговарачке позиције на основу коментара чланова Секторских радних група.


Прочитајте више…

07
mar
2018

У Београду, 7. марта 2018. године, Министарство заштите животне средине одржало је састанак са представницима Електропривреде Србије у циљу побољшања сарадње и већег укључивања ЕПСа у рад секторских радних група. Састанку је присуствовао државни секретар, Иван Карић који је уједно и шеф Преговарачке групе 27. Делегацију ЕПСа представио је Александар Јаковљевић, директор Сектора за стратегију ЕПСа. На састанку су идентификована питања која ће у будућности бити интересантна, како за Преговарачку групу 27, тако и за представнике ЕПСа. Размењени су контакти чланова радних група и представника ЕПС-а ради добре комуникације и успешне будуће сарадње.

06
mar
2018

У Београду, 6. марта 2018. године Министарство заштите животне срединe је одржало  састанке Секторских радних група за Квалитет ваздуха, Секторске радне групе за заштиту од буке у животној средини и Секторске радне групе за цивилну заштиту уз подршку ЕНВАП пројекта.


Прочитајте више…