logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

22
sep
2015

15. septembra 2015. godine počela je implementacija Tvining projekta „Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Republici Srbiji“ koji Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije realizuje u skladu sa Tvining ugovorom SR13/IB/EN/03 u saradnji sa konzorcijumom Ureda za hemikalije Republike Slovenije i Savezne Agencije za životnu sredinu Republike Austrije. Tvining projekat se finansira iz fondova Evropske unije i budžeta Republike Srbije u ukupnoj vrednosti od milion evra i trajaće dve godine. Projekat će doprineti daljem unapređivanju kapaciteta Ministarstva za savremeno upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima, kao i procesu evropskih integracija.

Za potrebe realizacije projekta, u skladu sa Ugovorom, otvoren je konkurs za Asistenta Stalnog tvining savetnika (Resident Twinning Adviser (RTA) Assistant).

Dokument možete preuzeti na sledećem linku.