logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

16
sep
2014

Данас је у Бриселу отворен експланаторни скрининг за поглавље 27 Републике Србије. Експланаторни скрининг ће трајати до 19. септембра и на њему ће се разматрати следеће области: хоризонтално законодавство, квалитет ваздуха, заштита од буке, управљање отпадом, заштита природе, хемикалије, контрола индустријског загађења и управљање ризиком и климатске промене.
Делегацију предводи шеф преговарачке групе, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине мр Стана Божовић, која је у свом уводном говору нагласила следеће:
“Процес европских интеграција представља суштински приоритет за Владу Републике Србије. У потпуности је препознат значај и комплексност Преговарачког поглавља 27, као и чињеница да је усаглашавање са правним тековинама ЕУ у овој области један од најзахтевнијих задатака процеса европских интеграција. С тим у вези, у периоду од 2009. године, предузет је и низ конкретних мера у циљу усаглашавања законодавног и институционалног оквира са нормама и стандардима Европске уније.
Полазећи од сложености и захтевности овог Поглавља, верујемо да је управо јачање институционалне сарадње између надлежних органа Републике Србије и ЕУ од кључног значаја. Задовољство ми је да данас, заједно са српском делегацијом, формално отпочнемо сарадњу у процесу преговора, која ће у наредном периоду бити интензивирана.
Правне тековине ЕУ које регулишу сектор животне средине намећу обавезу спровођења великог броја реформи, успостављање адекватне административне структуре и значајна финансијска улагања, како би се достигли стандарди ЕУ у овој области. Република Србија спремна је да интензивира процесе усаглашавања у области животне средине, јачања административних капацитета и системског планирања, у контексту предстојећих приступних преговора у овој области. Из тог разлога, у претходном периоду, а посебно у претходних годину дана, наша Преговарачка група отпочела је и иницирала низ активности усмерених на систематске припреме за предстојећи преговарачки процес. Ове припреме пре свега усмерене су на идентификацију захтева правних тековина из ове области, процену тренутног стања у Републици Србији, утврђивање недостатака, а у циљу што бољег планирања и приоритизације неопходних мера и активности. Очекујемо да ћемо у наредних пет дана, бити у могућности да добијемо додатне информације и смернице које ће нам помоћи, не само да се адекватније припремимо за преговоре, већ да првенствено унапредимо процес усаглашавања са правним тековинама ЕУ у датој области“, закључила је Божовић.

Expl1