logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

22
jul
2015

„Пост скрининг документ је резултат дугорочне стратешке анализе која нам омогућава да сагледамо време, начин и неопходне људске и финансијске ресурсе како бисмо из тренутног стања у животној средини достигли жељене стандарде у планираном року, притом уважавајући тренутно економско стање и макроекономске показатеље привредног развоја“, рекла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић приликом представљања пост скрининг документа привреди.

Божовић је навела да су се приликом израде пост скрининг документа узели у обзир отежани услови пословања привреде, изузетно захтевна ситуације у којој се сектор налази, затим најдуже расположиве транзиционе периоде за земље кандидате, али и јасне предлоге и сугестије по питању времена неопходног за примену европских директива, односно времена, потреба и основних предуслова неопходних за инвестициони циклус привреде који ће вам омогућити пословање у складу са усвојеним директивама из области заштите животне средине.

„Документ представља план развоја сектора заштите животне средине за наредних двадесет година, и предвиђа постепену примену и усклађивање са европским законодавством које дефинише дозвољене нивое индустријског загађења. Друга димензија овог документа омогућава планирање значајних инвестиција у сектор заштите животне средине, односно у зелену економију и развој зелених технологија, у првом реду сектор управљања отпадом“, рекла је том приликом државни секретар.

На скупу се обратила и главни преговарач Србије за ЕУ Тања Мишчевић и истакла да нису тачне тврдње да је Поглавље 27 животна средина означено црвеном бојом, већ да ЕУ истиче да је ново транспоновања директива изузетно добар, али је имплементација лоша.

Мишчевић је истакла важност пост скрининг документа, којим ће се представити план имплементације великих директива за ово изузетно важно и финансијски најскупље поглавље.

Уколико желите, овде можете можете преузети PowerPoint презентације за поједине теме из области заштите животне средине.

s4