logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

20
jul
2015

„Данас представљамо прву радну верзију пост скрининг документа који је интерни назив и представља систематски уређен приказ одговора на упитник који је Европска Комисија упутила преговарачкој групи, који ћемо доставити у првој половини августа. Надамо се да ће отварање поглавља 27 животнa средина бити без почетних мерила“, рекла је државни секретар министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић на скупу посвећеном представљању пост скрининг документа цивилном друштву.

Божовић је нагласила да уколико се поглавље 27 отвори без почетних мерила та одлука представљаће преседан у претприступним преговорима са земљама кандидатима за овако комплексно и захтевно поглавље.

„У току ове недеље у плану је да се одрже јавна слушања и презентације пост скрининг документа заинтересованим представницима друштва и то: Националном Конвенту, као представнику невладиног сектора, Привредној Комори Србије, као представнику привреде, и Сталној конференцији градова и општина, као представнику локалних самоуправа, које ће имати обавезу имплементације око 70% свих активности апроксимације. Након тога документ ће бити званично прослеђен и свим заинтересованим Министарствима, а затим на усвајање Влади Републике Србије, а потом и Европској Комисији“, најавила је државни секретар.

Државни секретар Божовић је закључила да је оснивање Зеленог фонда, одрживо управљање људским капацитетима, стратешко позиционирање и институционализација припреме, финансирања, имплементације и надзора инфраструктурних пројеката за области управљања отпадом и отпадним водама, успостављање одрживог система накнада за животну средину али и тарифног система за нове услуге заштите животне средине према грађанима Републике Србије, нека од најзначајнијих питања са којима ћемо се као сектор заштите животне средине суочавати.

s6