logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

21
jan
2020

Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije usvojena je Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene koja će biti dostavljena u Brisel, čime se stvaraju uslovi za otvaranje još jednog veoma važnog poglavlja u 2020. godini u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Pregovaračka pozicija je veoma kompleksan dokument u čijoj izradi je učestvovalo 150 predstavnika iz 28 institucija i državnih organa Republike Srbije. Osim teksta, Pregovaračka pozicija sadrži ukupno 14 priloga, odnosno 1650 strana teksta, i obrazlaže finansijski okvir za aktivnosti u narednom periodu, kako bi Republika Srbija dostigla standarde Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine.