logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

13
feb
2018

У Београду, 12. и 13. фебруара 2018. године Министарство заштите животне средине одржало је низ састанака: са шефовима радних група за израду специфичних планова имплементације (ДСИП),  представницима цивилног сектора, Сталне конференције градова и општина (СКГО), као и са представницима института, факултета и привредног сектора. Састанцима су присуствовали државни секретар, Иван Карић, који је уједно и шеф Преговарачке групе 27 и заменик шефа Преговарачке групе 27, Биљана Филиповић Ђушић (помоћник министра у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције).

На састанцима било је речи  о Специфичним плановима имплементације директива (ДСИП) за области управљања водама и отпадом, као кључних докумената за израду Преговарачке позиције у овом поглављу. Том приликом разматран је статус ДСИПова, идентификовани су проблеми, предложена су решења за њихово превазилажење у циљу добијања што квалитетније Преговарачке позиције и разговарано је о роковима израде докумената

Састанци су протекли у конструктивном дијалогу, размењена су искуства и договорени наредни кораци које је потребно предузети како би Министарство до краја јуна предало нацрт Преговарачке позиције Европској комисији на неформалне консултације.