logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

19
mar
2019

Други нацрт Преговарачке позиције за Поглавље 27 је послат Европској комисији крајем 2018. а коментари су достављени крајем фебруара 2019. године. Коментари на други нацрт и следећи кораци су били тема састанка Преговарачке групе 27, одржаног 15.марта 2019.г. у Палати Србије.  “Директорат за животну средину је похвалио методологију израде документа Преговарачке позиције за Поглавље 27 Србије као до сада најцеловитији, са пуно информација и аргумената па ће сходно томе и преговарање са државама чланицама бити лакше“- изјавила је шеф Преговарачког тима Србије Тања Мишчевић на скупу.

На састанку се дискутовало о 27 корака који су планирани за израду трећег нацрта документа и припремама за званично слање позиције до краја 2019. године Европској комисији. Пратеће документе уз Преговарачку позицију чине 10 ДСИП- ова (Специфичних планова имплементације директива), Вишегодишњи инвестициони и финансијски план, План развоја административних капацитета и технички документ о појашњењу географских адаптација. Пре слања комисији, Преговарачка позиција за Поглавље 27 мора бити искоординисана са институцијама а затим усвојена од стране Владе Србиje.

 

PG 27 2PG 27 1

 

 

 

 

 

 

ЕНВАП 3 ће наставити да подржава Министарство заштите животне средине и Преговарачку групу 27 током ове године – у организацији процеса припрема докумената, побољшању квалитета докумената, укључивању учешћа заинтересованих страна и другим активностима које су потребне за припрему Преговарачке позиције у оквиру рокова који су договорени на састанку Преговарачке групе 27.

PG 27 3

 

 


 

Second draft of Negotiating Position for Chapter 27 was submitted to the European Commission end of 2018 and comments were received in end of February 2019. Comments to the Negotiating Position and way forward was discussed at the Negotiating group 27 meeting on 15th March 2019 in Palace of Serbia. “DG Environment praised methodology used in developing NP document – they haven’t seen so comprehensive Negotiating Position, full of information and arguments, so negotiations with EU countries will be easier in that sense” noted Chief Negotiator Tanja Miscevic.

Negotiating Group discussed and agreed on the 27 actions for Chapter 27 Negotiating Position to be developed and ready for official submission by the end of 2019. The Position will be supported with 10 Directive Specific Implementation Plans, Multiannual Investment and Financing Plan, Action Plan for Administrative Capacities Development, justification for geographical adaptations. Chapter 27 Negotiating Position as well as supporting documentation, before submission, has to be coordinated with institutions and then adopted by the Serbian Government.

ENVAP3 will continue supporting the Ministry and negotiating Group 27 during this year in organising preparatory process, contributing to the quality of documents, ensuring stakeholders involvement and other activities as necessary in order to timely implement Negotiating Position development plan as agreed in the Negotiating Group 27 meeting.