logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

Шефови секторских радних група

Хоризонтално законодавство

Тина Јањатовић

Е-mail: tina.janjatovic@ekologija.gov.rs

Сабина Ивановић

Е-mail: sabina.ivanovic@ekologija.gov.rs

Квалитет ваздуха

Весна Митровић

Е-mail:  vesna.mitrovic@ekologija.gov.rs

Љубица Боловић

Е-mail:  ljubica.bolovic@ekologija.gov.rs

Управљање отпадом

Радмила Шеровић

Е-mail: radmila.serovic@ekologija.gov.rs

Квалитет вода

Душанка Станојевић

Е-mail: dusanka.stanojevic@ekologija.gov.rs

Марија Лазаревић

Е-mail: marija.lazarevic@minpolj.gov.rs

Заштита природе

Снежана Прокић

Е-mail: snezana.prokic@ekologija.gov.rs

Душан Огњановић

Е-mail: dusan.ognjanovic@ekologija.gov.rs

Контрола индустријског загађења

Нада Лукачевић

Е-mail: nada.lukacevic@ekologija.gov.rs

Јелена Симовић

Е-mail: jelena.simovic@mre.gov.rs

Хемикалије

Соња Роглић

Е-mail: sonja.roglic@ekologija.gov.rs

Заштита од буке

Кристина Перић

Е-mail: kristina.peric@ekologija.gov.rs

Климатске промене

Данијела Божанић

Е-mail: danijela.bozanic@ekologija.gov.rs