logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

Шефови секторских радних група

Хоризонтално законодавство

Сабина Ивановић, шеф секторске радне групе

Е-mail: sabina.ivanovic@ekologija.gov.rs

Квалитет ваздуха

Александар Весић, шеф секторске радне групе

Е-mail: aleksandar.vesic@ekologija.gov.rs

Весна Митровић, заменик шефа секторске радне групе

Е-mail:  vesna.mitrovic@ekologija.gov.rs

Управљање отпадом

Радмила Шеровић, шеф секторске радне групе

Е-mail: radmila.serovic@ekologija.gov.rs

Квалитет вода

Душанка Станојевић, шеф секторске радне групе

Е-mail: dusanka.stanojevic@ekologija.gov.rs

Марија Лазаревић, шеф секторске радне групе

Е-mail: marija.lazarevic@minpolj.gov.rs

Заштита природе

Јасмина Јовић, шеф секторске радне групе

Е-mail: jasmina.jovic@ekologija.gov.rs

Јелена Дучић, заменик шефа секторске радне групе

Е-mail: jelena.ducic@ekologija.gov.rs

Душан Огњановић, заменик шефа секторске радне групе

Е-mail: dusan.ognjanovic@ekologija.gov.rs

Контрола индустријског загађења

Александар Весић, шеф секторске радне групе

Е-mail: aleksandar.vesic@ekologija.gov.rs

Нада Лукачевић, заменик шефа секторске радне групе

Е-mail: nada.lukacevic@ekologija.gov.rs

Хемикалије

Александар Весић, шеф секторске радне групе

Е-mail: aleksandar.vesic@ekologija.gov.rs

Соња Роглић, заменик шефа секторске радне групе

Е-mail: sonja.roglic@ekologija.gov.rs

Заштита од буке

Александар Весић, шеф секторске радне групе

Е-mail: aleksandar.vesic@ekologija.gov.rs

Кристина Перић, заменик шефа секторске радне групе

Е-mail: kristina.peric@ekologija.gov.rs

Климатске промене

Драгана Радуловић, шеф секторске радне групе

Е-mail: dragana.radulovic@ekologija.gov.rs

Цивилна заштита

Иван Барас, шеф секторске радне групе

Е-mail: ivan.baras@mup.gov.rs