logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

Šefovi sektorskih radnih grupa

Horizontalno zakonodavstvo

Sabina Ivanović, šef sektorske radne grupe

E-mail: sabina.ivanovic@ekologija.gov.rs

Kvalitet vazduha

Aleksandar Vesić, šef sektorske radne grupe

E-mail: aleksandar.vesic@ekologija.gov.rs

Vesna Mitrović, zamenik šefa sektorske radne grupe

E-mail:  vesna.mitrovic@ekologija.gov.rs

Upravljanje otpadom

Radmila Šerović, šef sektorske radne grupe

E-mail: radmila.serovic@ekologija.gov.rs

Kvalitet voda

Dušanka Stanojević, šef sektorske radne grupe

E-mail: dusanka.stanojevic@ekologija.gov.rs

Marija Lazarević, šef sektorske radne grupe

E-mail: marija.lazarevic@minpolj.gov.rs

Zaštita prirode

Jasmina Jović, šef sektorske radne grupe

E-mail: jasmina.jovic@ekologija.gov.rs

Jelena Dučić, zamenik šefa sektorske radne grupe

E-mail: jelena.ducic@ekologija.gov.rs

Dušan Ognjanović, zamenik šefa sektorske radne grupe

E-mail: dusan.ognjanovic@ekologija.gov.rs

Kontrola industrijskog zagađenja

Aleksandar Vesić, šef sektorske radne grupe

E-mail: aleksandar.vesic@ekologija.gov.rs

Nada Lukačević, zamenik šefa sektorske radne grupe

E-mail: nada.lukacevic@ekologija.gov.rs

Hemikalije

Aleksandar Vesić, šef sektorske radne grupe

E-mail: aleksandar.vesic@ekologija.gov.rs

Sonja Roglić, zamenik šefa sektorske radne grupe

E-mail: sonja.roglic@ekologija.gov.rs

Zaštita od buke

Aleksandar Vesić, šef sektorske radne grupe

E-mail: aleksandar.vesic@ekologija.gov.rs

Kristina Perić, zamenik šefa sektorske radne grupe

E-mail: kristina.peric@ekologija.gov.rs

Klimatske promene

Dragana Radulović, šef sektorske radne grupe

E-mail: dragana.radulovic@ekologija.gov.rs

Civilna zaštita

Ivan Baras, šef sektorske radne grupe

E-mail: ivan.baras@mup.gov.rs