logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

10
okt
2018

Министарство задужено за заштиту животне средине као водећа институција у процесу преговарања за Поглавље 27, је уз подршку ЕНВАП пројекта одржало конференцију за медије 9. октобра у Ботаничкој башти. Тема догађаја је било представљање напретка Србије у погледу еколошких ЕУ регулатива.

Карић је нагласио да је Србија на добром путу да Поглавље 27, окарактерисано као  једно од најзахтевнијих и најскупљих  у преговорима са ЕУ, ускоро буде на агенди европских званичника будући да је нацрт Преговарачке позиције, послат на неформалне консултације, добио високе оцене Европске комисије.

e1 e2

 

 

 

 

 

 

Говорећи о ситуацији у Србији, истакао је да је само 7,3 одсто отпадних вода биолошки третирано, а неопходно је изградити 359 постројења за пречишћавање отпадних вода. Проценат рециклирања комуналног отпада је према подацима за 2016. износио свега 3 одсто, док су захтеви ЕУ достизање 50 одсто рециклирања до 2020, а према ревидираној директиви 65 одсто до 2035. године. У вези са индустријским загађењем неопходно је да више од 230 компанија добију дозволе и спроведу Директиве о индустријским емисијама.

Пред око 20 новинара, Карић је изјавио да је постизање потпуног усаглашавања са правним тековинама у области животне средине (које чини око 200 правних прописа) један од главних изазова за приступање, а неки су веома скупи и захтевни, због чега ће Министарство заштите  животне средине тражити одложену имплементацију – прелазне периоде за неке од њих. Тренутна процена је да ће више од 8 милијарди евра бити потребно само за улагања у секторе отпада и воде, а већина захтева мора бити спроведена пре приступања што подразумева значајне финансијске и људске ресурсе за српске институције. Рад на унапређењима је започео давно, али постоји потреба да се убрза. Министарство је створило административне оквире за заштиту животне средине, али заштита мора почивати на друштвено усвојеном систему вредности и није могућа без промене свести свих грађана Србије о значају заштите животне средине.

Карић је нагласио да усаглашавање са еколошким стандардима ЕУ подразумева велике иницијалне трошкове, али на дужи рок штеди новац и омогућава бољи квалитет живота, доноси прилике за нове послове, као и значајну подршку из ЕУ и других фондова. Ми ове захтеве спроводимо због нас самих, а не због  учлањења у ЕУ, закључио је на крају скупа шеф Преговарачке групе 27.

e3 e4

 

 

 

 

 

 

 

 


 

On October 9th 2018, Ministry of Environmental Protection as a leading institution for Chapter 27 negotiations has organised a media conference in Botanical garden, which was supported by ENVAP3. Main topic of the event was progress of Serbia in preparation for EU Chapter27 negotiations and implementation of the EU acquis in this sector. Mr Ivan Karic, as Chief of Negotiating Group 27, informed media that soon this costly and demanding chapter will get on the EU officials agenda, since recently the first draft of Negotiating Position submitted for informal consultations was given high ratings from the European Commission.

Mr Karic presented current situation in environmental sector including that only 7,3 % of waste waters in Serbia is treated biologically and there is a need to build 359 instalations for waste water treatment. Recycling rate of communal waste in Serbia was only 3 % in 2016, while EU requirements define 50% by 2020, and in the revised directive 65% by 2030.  In industriall pollution sub-sector, more than 230 companies need to have integrated permits and implement industrial emmisions directive.

In front of almost 20 journalists, Mr Karic underlined that main challenge remains full alignment with EU legislation (comprising of 200 legal acts), which includes several high cost directives, for which Serbia would need more time to implement. Therefore draft Negotiating Position includes several requests for implementation period which will continue after accession – transitional periods. Current assessment is that Serbia will need more than 8 billion euros just for investment in waste and waste water sectors. Beside financial demands, Serbian institutions will have to streghten human capacities to complete the alignment and then to implement requirements. Approximation activities in Serbian institutions have started long time ago. But the change requires also changes in society, establish a system of values and high awareness for protection of environment among all citizens of Serbia.

Mr Karic emphasised, that initally huge costs required to establish environmental infrastructure according to EU requirements in longer term means achieving better quality of life, saving resources, additional opportunities for new jobs also because of substantial support from EU funds and other sources. We are implementing standards in environment  because of us, not because of membership in EU and we all have responsibility to do our best, concluded the Chief of Negotiating Group 27.