logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

05
jun
2020

Дан пре обележавања Светског дана заштите животне средине, 4. јуна 2020. године, министар за заштиту животне средине Републике Србије г. Горан Триван и шведски амбасадор у Србији, г. Јан Лундин, потписали су споразум о наставку пројекта ЕНВАП3.

Пројект ЕНВАП је помогао Министарству заштите животне средине у ефикасном управљању припремама за преговоре из Поглавља 27, што је резултирало са више од 1500 страница пратећих докумената. Пакет преговарачке позиције за Поглавље 27 је усвојен на Влади РС у јануару 2020. и тренутно га оцењује Европска комисија.siging extension photo 4June 2020

Преговарачко поглавље 27 о заштити животне средине и климатским променама покрива 10 различитих области, од буке, преко хемикалија, до индустријског загађења, управљања отпадом, квалитета ваздуха и воде. У циљу припреме и договора о преговарачкој позицији за ово веома важно преговарачко поглавље, ЕНВАП3 је подржао организацију више од 220 састанака на којима је учествовало више од 3.000 различитих учесника, од представника министарстава и институција, до невладиног сектора и локалних заједница.


One day before marking of the World Environment Day, on 4th June 2020 the Minister of Environmental Protection of Republic of Serbia, Mr Goran Trivan and the Swedish Ambassador in Serbia, Mr Jan Lundin, signed the agreement for the continuation of the ENVAP3 project.

ENVAP project assisted the Ministry of Environmental Protection in efficient management of the Chapter 27 negotiations preparatory process, resulting into more than 1,500 pages of negotiations documents. Chapter 27 Negotiating Position package was adopted by the Government of the Republic of Serbia in January 2020 and it is currently being evaluated by the European Commission.

The negotiating Chapter 27 on the Environmental Protection and Climate Change covers 10 different areas, from noise, through chemicals, to industrial pollution, waste management, air and water quality. In order to prepare and agree on the Negotiating Position for this very important negotiating chapter, ENVAP3 supported more than 220 meetings involving more than 3,000 different participants, from representatives of ministries and institutions, to the non-governmental sector and local communities.