logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

26
maj
2016

„Влада Републике Србије у априлу 2016. године, усвојила Закључак којим се прихвата Споразум о доприносу између Шведске агенције за међународну сарадњу и развој и Министарства пољопривреде и заштите животне средине о подршци припремама Републике Србије за преговоре о приступању ЕУ у области заштите животне средине. Овим  споразумом омогућава се наставак сарадње кроз реализацију ЕНВАП 3 пројекта “Припреме за преговоре у складу са процесом приступања Републике Србије чланству у Европској Унији, Фаза 3, Приступни Програм за Животну средину“ рекла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић и подсетила да је Краљевина Шведска један од највећих донатора и значајан дугогодишњи партнер Републике Србије, у процесу приступања Европској унији.

Кроз овај пројекат знатно су ојачани институционални капацитети, одржано је 50 семинара у току 2015. године, као и студијска посета релевантним институцијама у Шведској. Успостављања је платформа за комуникацију и  интернет страница која је омогућила приступ свим документима у вези са процесом преговора, остварен је значајан напредак у погледу комуникације, како између самих чланова преговарачке групе, тако  и у погледу доступности информација свим заинтересованим странама и широј јавности.

2

„Припрема Стратешког  оквира за припрему преговарачке позиције, укључујући припрему тзв. НСПД образаца за све релевантне прописе, као и Документа о процени потреба за будућим пројектима, допринеће свакако да Република Србија успешно отвори поглавље 27, али и да се кроз анализу идентификованих будућих потреба, спреми за успешно спровођење свих обавеза које нам предстоје по уласку у ЕУ“, рекла је Божовић.

Једна од врло важних области је област која се тиче вода – од захватања и коришћења, заштите вода, преко квалитета испуштених отпадних вода, заштите од поплава, притиска на површинске и подземне воде. Директиве које се односе на област вода сврстане су у тзв. “скупе директиве“, и усклађивање са овим директивама је и временски и финансијски веома захтевно. Захваљујући разумевању и подршци ЕНВАП 2 пројекта припремљена су 3 документа која ће нам служити  као основа за припрему прописа и то Предлог за одређивање рањивих подручја у Србији у складу са Нитратном директивом, Предлог за одређивање осетљивих подручја у Србији у складу са Директивом о комуналним отпадним водама и Предлог Правила добре пољопривредне праксе за Србију у складу са Нитратном Директивом. Истовремено, ови документи ће нам омогућити много јасније сагледавање обима обавеза и потреба који нам предстоје и адекватно планирање у овој области.

1

Државни секретар Божовић је изразила задовољство што ће ускоро започети реализација ових пројеката и додала да кроз активно учешће представника свих наших институција и агенција у досадашњем пројектом Министарство и даље улагати максималне напоре да буде равноправан партнер и ефикасно доприноси реализацији будућих пројеката и пројектних активности у складу са договореним роковима.