logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

03
mar
2020

У периоду од 25. до 27. фебруара 2020.г. ЕНВАП 3 је подржао организацију студијског путовања у Црну Гору, са циљем посете надлежном министарству за процес преговора у Поглављу 27. Тим Србије предводила је проф.др Мирјана Дреновак-Ивановић из Преговарачког тима надлежног за ово поглавље. Теме о којима се дискутовало укључивале су процес преговора пре самог отварања поглавља, препреке и изазове у општој комуникацији са ЕК, Радном Групом за проширење COELA, комуникацији са заинтересованим странама, статусу транспозиције и спровођења у свим секторима, као и специфичне теме као што су успостављање мреже Натура 2000, одређене директиве из сектора Квалитета ваздуха, управљања отпадом у вези пакета циркуларне економије и климатских промена.

Montenegro 1.1 Montenegro 2 Montenegro 3.1

Састанци су били сјајна прилика да обе стране размене информације и искуства у процесу преговора, изради Преговарачке позиције и размотре потенцијалну будућу сарадњу. Током посете, поред састанака, делегација Србије обишла је регионалну депонију са Рециклажним центром, администрацију Националног парка Скадарско језеро и Институт за поморску биологију. Оба тима која су задужена за преговоре двеју земаља су се сагласила да у наредном периоду наставе сарадњу, кроз директну комуникацију као и током бројних регионалних састанака у области заштите животне средине.

Montenegro 4.1

Montenegro 8.1 Montenegro 9.1

Montenegro 6.1 Montenegro 7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

From 25th to 27th February 2020, ENVAP 3 supported organisation of a study visit to Montenegrin Ministry in charge of environmental protection (Ministry of Sustainable Development and Tourism) leading the negotiation process for Chapter 27.

Serbian team was led by Ms Mirjana Drenovak-Ivanovic as member of Negotiating Team responsible for Chapter 27. Topics for discussion included the process of negotiations before opening of the chapter, obstacles and challenges in overall communication with the Commission and the COELA Working Group, communication with stakeholders, status of transposition and implementation in all sectors, and more specifically on the Natura 2000 establishment, selected directives from air quality, waste management- circular economy package and climate change sectors.

It was a good opportunity for both sides to exchange information on experience in the negotiations process, development of Negotiating position supporting documents, discuss areas of potential cooperation. During visit, besides meetings in the Ministry, Serbian team visited regional Recycling center in Podgorica, Administration of the National park Skadarsko jezero and Institute of Marine Biology. Two negotiations teams agreed to continue communication in the future period, both in direct communication and during various regional meetings on environmental protection topics.