logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

09
mar
2018

Влада Србије, на седници одржаној 01.03.2018. године, усвојила је трећи ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) и задужила Министарство за европске интеграције да тромесечно извештава Владу о његовом спровођењу. Овај документ представља детаљан план усаглашавања законодавног и институционалног оквира са правним тековинама ЕУ и преглед мера и активности за достизање потпуне усклађености са свим правима и обавезама које из тих тековина проистичу.

Део наведеног документа који се односи само на област заштите животне средине, можете преузети са нашег сајта (линк).