logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

09
mar
2018

Vlada Srbije, na sednici održanoj 01.03.2018. godine, usvojila je treći revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA) i zadužila Ministarstvo za evropske integracije da tromesečno izveštava Vladu o njegovom sprovođenju. Ovaj dokument predstavlja detaljan plan usaglašavanja zakonodavnog i institucionalnog okvira sa pravnim tekovinama EU i pregled mera i aktivnosti za dostizanje potpune usklađenosti sa svim pravima i obavezama koje iz tih tekovina proističu.

Deo navedenog dokumenta koji se odnosi samo na oblast zaštite životne sredine, možete preuzeti sa našeg sajta (link).