logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

02
jun
2017

Брисел, 30-31. мај 2017. године – Чланови Преговарачке групе 27 имали су прилику да, захваљујући подршци пројекта ЕНВАП 3, посете Европску комисију и учествују у Техничким консултацијама Србија – ЕУ, у вези са припремом Преговарачке позиције за Поглавље 27.

Одговоре на бројна питања у вези са транспозицијом и имплементацијом прописа из области хемикалија, заштите ваздуха, климатских промена, управљања отпадом и управљања водама, давали су представници ЕК из Генералног директората за животну средину, Генералног директората за проширење, Генералног директората за здравље и Генералног директората за климатске акције.DG ENVDG ENV2

Састанак је био веома користан за представнике ПГ 27 не само због разјашњења различитих питања која су се наметнула приликом припреме Преговарачке позиције, већ и због могућности успостављања контаката са релевантним представницима генералних директората ЕК.

 


 

Brussels, 30-31 May 2017 – Owing to ENVAP 3 support, members of the Negotiation Group 27 had the opportunity to visit the European Commission and take part in Serbia-EU Technical Consultations relating to preparation of Chapter 27 Negotiation Position.

Representatives of the European Commission’s DG ENV, DG GROW, DG SANTE and DG CLIMA answered numerous questions pertaining to transposition and implementation of legislation in the chemicals, air quality, climate change, waste management and water management sectors.

The meeting provided a double benefit for members of NG 27: they were given clarifications on various issues that had arisen in preparing the Negotiation Position and the opportunity to establish contacts with relevant representatives of the EC Directorates-General.