logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

02
jun
2017

Brisel, 30-31. maj 2017. godine – Članovi Pregovaračke grupe 27 imali su priliku da, zahvaljujući podršci projekta ENVAP 3, posete Evropsku komisiju i učestvuju u Tehničkim konsultacijama Srbija – EU, u vezi sa pripremom Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27.

Odgovore na brojna pitanja u vezi sa transpozicijom i implementacijom propisa iz oblasti hemikalija, zaštite vazduha, klimatskih promena, upravljanja otpadom i upravljanja vodama, davali su predstavnici EK iz Generalnog direktorata za životnu sredinu, Generalnog direktorata za proširenje, Generalnog direktorata za zdravlje i Generalnog direktorata za klimatske akcije.DG ENV

DG ENV2

Sastanak je bio veoma koristan za predstavnike PG 27 ne samo zbog razjašnjenja različitih pitanja koja su se nametnula prilikom pripreme Pregovaračke pozicije, već i zbog mogućnosti uspostavljanja kontakata sa relevantnim predstavnicima generalnih direktorata EK.