logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

21
nov
2016

Влада Србије, на седници одржаној 17.11.2016. године, усвојила је други ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) и задужила Канцеларију за европске интеграције да тромесечно извештава Владу о његовом спровођењу. Овај документ представља детаљан план усаглашавања законодавног и институционалног оквира са правним тековинама ЕУ и преглед мера и активности за достизање потпуне усклађености са свим правима и обавезама које из тих тековина проистичу.

Комплетан документ можете преузети директно са сајта Канцеларије за европске интеграције (линк), док део наведеног документа који се односи само на област заштите животне средине, можете преузети са нашег сајта (линк).