26. октобар 2021.

Данас смо пустили у рад нову ажурирану веб страницу o Преговарачкој групи 27. Протеклих година се показало да је ова интернет презентација важан алат за комуникацију међу члановима Преговарачке групе 27, али и са колегама из локалних самоуправа, приватног сектора, као и са организацијама цивилног друштва, медијима, широм јавношћу. Осим уобичајених информација, додајемо вести из ЕУ о текућем развоју стратешког и правног оквира, извештаје са оценом имплементације директива, информације о важним састанцима и слично. Циљ нам је да информације буду занимљиве и разумљиве не само стручњацима, већ и свима који су заинтересовани за процес придруживања …

23. септембар 2021.

Први састанак Радне групе за имплементацију Декларације из Софије о Зеленој агенди, одржан је данас у Министарству заштите животне средине, које је национални координатор овог процеса. – Регионални савет за сарадњу је израдио нацрт Акционог плана са мапама пута којим би требало да се трасира пут ка зеленој транзицији региона Западног Балкана до краја ове деценије, и то је била главна тема првог састанка Радне групе – рекла је државна секретарка у Министарству заштите животне средине, Јелена Танасковић. Радна група се састоји од 66 чланова из 18 институција и министарстава у Републици Србији. Нацрт Акционог плана о којем је било речи на данашњ …

17. март 2021.

Србија развија и усклађује систем управљања хемикалијама са политиком и регулаторним оквиром Европске уније већ више од 10 година. Национално законодавство хармонизовано је у мери у којој је то могуће, имајући у виду да Србија има статус кандидата за чланство у ЕУ, на пример нису преузете централизоване процедуре за чије је спровођење неопходно чланство.У складу са опредељењем за интеграцију у ЕУ, Србија је посвећена дефинисању и имплементацији планова за претприступни и период након приступања, како би се администрација и привреда припремили за примену правила јединственог тржишта.Европска агенција за хемикалије (ECHA) пружа подршку земљама …

Twitter