Post-screening документ

Европски зелени договор и Смернице за спровођење Зелене агенде за ЗБ

Економски и инвестициони план за Западни Балкан

Незванични преводи докумената на енглески језик

НПАА 2016 - 2018 - само Поглавље 27 на енглеском

Незванични преводи докумената на српски језик

Бука, вибрације и нејонизирајућа зрачења

Заштита природе

Квалитет ваздуха

Процена утицаја и стратешка процена утицаја на животну средину

НПАА 2014 - 2018 - само Поглавље 27 Животна средина

НПАА 2016 - 2018 - само Поглавље 27 Животна средина

НПАА 2018 - 2021 - само Поглавље 27 Животна средина

НПАА 2022-2025 - само Поглавље 27 Животна средина

Скрининг извештај за поглавље 27 Животна средина

Споразум о стабилизацији и придруживању