Одржан почетни састанак о активностима везаним за Директиву о средњим постројењима за сагоревање

У оквиру компоненте 1 ЕНВАП3 пружа подршку Министарству заштите животне средине припремајући га за преговоре са ЕУ, што укључује и активности у вези са преношењем и успостављањем инструмената за имплементацију Директиве 2015/2193/ЕУ од 25. новембра 2015. године о ограничењима емисија одређених загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање (МCP Директива).

Састанак је одржан 20. септембра 2021. године у просторијама Министарства заштите животне средине. Учесници су били представници Одељења за заштиту ваздуха и озонског омотача, представници Одељења за европске интеграције, национални стручњаци и чланови ЕНВАП3 тима.

Активности везане за МCP Директиву обухватају анализу тренутног нивоа транспозиције и оцену усклађености са националним Законом о заштити ваздуха и постојећим прописима који уређују одређене захтеве у вези са средњим постројењима за сагоревање, као и идентификацију преосталих недостатака и предложена решења за потпуно преношење директиве. Национални стручњаци ће такође развити приступ за издавање дозвола за инсталације средњих постројења за сагоревање. У сарадњи са Министарством, биће припремљен нацрт правног акта у складу са националним правним оквиром, којим се преносе захтеви МCP Директиве, као и приступ у вези са регистрацијом средњих постројења за сагоревање.

На састанку је договорено да се припреми механизам регистрације и нацрт Смерница за оператере, локалне самоуправе, Агенцију за заштиту животне средине и Министарство, у складу са чланом 5 МCP Директиве.

Све договорене активности биће реализоване до краја 2021. године.

Овај веб сајт користи колачиће како би пружио боље искуство, додатке за друштвене мреже и за анализу саобраћаја. Сагласни сте са коришћењем колачића уколико наставите да користите овај веб сајт.