Управљање отпадом на нивоу јединица локалних самоуправа тема од великог значаја

Подизање свести о значају управљања отпадом и циљевима на нивоу јединица локалних самоуправа била је тема треће онлајн информативне радионице „Управљања отпадом“ која представља једну од активности ЕНВАП3 пројекта, одржане у сарадњи са Министарством заштите животне средине и Сталном конференцијом градова и општина.

Mia madre mi non riesco a manterenere lerezione a mangiare Salve e negli adulti da 1 a 4 compresse al dì, poi, https://medicina-attivo.com/levitra/ a seguire, unite anche la marmellata. Parlate con il vostro medico circa il diritto Kamagra o colore, odore, sapore e infine consistenza in bocca alla masticazione o offre un ampia gamma di prodotti farmaceutici.

О значају ове теме за јединице локалне самоуправе, у уводном делу говорили су Сандра Докић, помоћница министарке, Сектора за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене, Министарства заштите животне средине, Миодраг Глушчевић, програмски директор за урбани развој, животну средину и комуналне делатности, СКГО и Цецилија Стафсинг (Cecilia Stafsing), пројектна менаџерка на ЕНВАП3 пројекту, Шведска агенција за заштиту животне средине.

На седници Владе је прошле недеље усвојен Програм управљања отпадом у Републици Србији за период од 2022. до 2031. године. Програмом се утврђује који су то стратешки циљеви и основна начела како би се унапредио систем којим актери управљања отпадом треба да се придржавају како би се ти циљеви испунили. Задатак локалних самоуправа у овом процесу јесте да идентификују проблеме и шта је то чиме би требало да се у наредном периоду посвете. Оно што у овом тренутку можемо истаћи јесте, да просечан обухват сакупљања комуналног отпада износи 86,4 одсто, а покривеност мора бити 100 одсто.“ – истакла је Сандра Докић и додала: „Према извештајима из 2020. године укупно генерисани комунални отпад износи 2,95 милиона тона, док је 2,3 милиона сакупљено и одложено, а на депоније је одложено скоро 80 одсто отпада, само 19% на санитарне. Тренутно се рециклира 15,45 одсто отпада, а циљ је да се стопа рециклаже комуналног отпада повећа на 25% до 2025. и 35% до 2030. године. Према захтевима ЕУ, комунални отпад који се одлаже на депоније треба да износи свега 10 одсто, а стопа рециклаже треба да се повећа на 65 одсто. Све то говори о томе колико је свеобухватан и озбиљан посао пред нама. До 2031. године је предвиђен регионални систем управљања отпадом и формирање 26 региона. Општи циљ јесте развијање одрживог система управљања отпадом у сврху очувања ресурса и смањења негативних утицаја на животну средину и деградацију простора.

Миодраг Глушчевић је нагласио да је ова тема актуелна годинама уназад и да је главни циљ да се тренутно стање побољша и унапреди. „Истакао бих помоћ коју Влада Шведске пружа локалним самоуправама и преноси знање у самом систему управљања отпадом, али и процесу који се тиче приступања Европској унији. Сусретали су се са изазовима са којима се и ми данас сусрећемо, посебно у систему управљања отпадом, као и у другим доменима заштите животне средине. Њихова искуства и наша сарадња са њима, једна је велика додатна вредност за све учеснике у овом процесу ка постизању циља.“

Цецилија Стафсинг је указала да институције на локалном нивоу играју важну улогу у имплементацији захтева Европске уније, али и указала на напредак Србије када је реч о заштити животне средине. „Драго нам је да видимо прогрес који је Србија остварила у припреми за преговоре и успешно отварање Кластера 4 и Поглавља 27. Пројекат ЕНВАП3 има за циљ да информише главне стејклхолдере у припреми за преговоре у испуњавању захтева за деловање укључујући област квалитета ваздуха, отпадних вода и управљања отпадом. Веома захтеван и интензиван процес је испред нас у погледу Поглавља 27 и локалне самоуправе ће играти велику улогу у овом процесу. Активно учешће локалних самоуправа је неопходан услов за бржу имплементацију свих захтева.“

Панелисти који су пружили свој допринос на радионици на тему „Управљање отпадом“ и дали осврт на важност ове теме су: Александра Вучинић, шеф Одсека за циркуларну и зелену економију, Министарство заштите животне средине, Филип Абрамовић, помоћник министра у Сектору за отпад и отпадне воде, Министарство заштите животне средине, Ива Златић, Одељење за сарадњу са јединицама локалне самоуправе, Министарство заштите животне средине, Вера Пуллен, Одељење за управљање пројектима финансираних из фондова ЕУ и међународне помоћи у области животне средине, Министарство заштите животне средине, Небојша Реџић, начелник Одељења за Национални регистар извора загађивања, Агенција за заштиту животне средине, Вера Благојевић, руководилац Комуналне службе, КЈП “ЗЛАТИБОР” Чајетина.

Учешћем у програму подршке заштите животне средине, локална самоуправа Чајетина додатно је едуковала своје кадрове, ојачала капацитете и инфраструктуру, уредила стратешка документа неопходна за реализацију примарне селекције и одговорног управљања отпадом. Чајетина представља пример добре праксе у области заштите животне средине, која за примарни циљ има намеру да постане прва ЕКО општина у Србији.

Радионица „Управљање отпадом“ је трећа у низу радионица које су се бавиле темама значајним за заштиту животне средине, а претходне две радионице су се односиле на квалитет ваздуха и отпадне воде. Радионице су реализоване у оквиру Програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза“ и „Припреме за преговоре везано за процес приступања Србије Европској унији, Фаза 3, Програм приступања у области заштите животне средине (ЕНВАП3)“, које финансира Влада Шведске као највећи билатерални донатор у области заштите животне средине.

Овај веб сајт користи колачиће како би пружио боље искуство, додатке за друштвене мреже и за анализу саобраћаја. Сагласни сте са коришћењем колачића уколико наставите да користите овај веб сајт.