O ЕНВАП пројекту

Формални преговори о чланству Србије у Европској унији започели су у јануару 2014. године. Србија је успешно прошла билатерални скрининг за животну средину, да би крајем 2016. године добила позив да преда Европској унији Преговарачку позицију за Поглавље 27 – Животна стредина и климатске промене. Приступање Европској унији је приоритет за Србију.

Пројекат Припреме за преговоре у процесу приступања Републике Србије Европској унији, у области заштите животне средине (ЕНВАП), пружа подршку Србији и Министарству животне средине у успешној и ефикасној припреми за преговоре о Поглављу 27. Пројекат се реализује кроз три фазе:

  • Фаза I: фокус је био на унапређењу разумевања процеса преговора и захтева у сектору животне средине које је потребно испунити.
  • Фаза II: фокус је био на скринингу преговора о приступању ЕУ. ЕНВАП пројекат је допринео позитивним проценама ЕУ да се преговори отворе без додатних мерила.
  • Фаза III: још увек траје и у потпуности је оријентисана на припреме за преговоре, кроз подршку развоја Преговарачке позиције и подршку процеса апроксимације одређених директива и уредби ЕУ.


ЕНВАП 3 пројекат спроводи Шведска агенција за заштиту животне средине од 2016. године, а на захтев Владе Републике Србије период имплементације пројекта продужен је до краја априла 2022. године. Подршка коју је Шведска агенција за животну средину пружила кроз све три фазе пројекта значајно је допринела приближавању Србије Европској унији у овој области.

ЕНВАП3 aктивности