O ENVAP пројекту

Формални преговори о чланству Србије у Европској унији започели су у јануару 2014. године. Србија је успешно прошла билатерални скрининг за животну средину, да би крајем 2016. године добила позив да преда Европској унији Преговарачку позицију за Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене. Приступање Европској унији је приоритет за Србију.

Пројекат приступања у области животне средине (Environment Accession Project – ENVAP) имплементира Шведска агенција за заштиту животне средине (Swedish Environmental Protection Agency – SwEPA). Сарадња SwEPA са Србијом фокусирана је на заједнички пројекат приступања ЕУ, што је приоритет за Србију. Од 2011. године SwEPA подржава Србију у припремном процесу за предстојеће преговоре о приступању ЕУ. Пројекат је до сада реализован у четири фазе.

ENVAP1 је био усмерен на унапређење разумевања процеса преговора и захтева у сектору животне средине које је потребно испунити. Фокус ENVAP2 био је на скринингу преговора о приступању ЕУ. ENVAP пројекат је допринео позитивним проценама ЕУ да се преговори отворе без додатних мерила. ENVAP3 је био у потпуности укључен у припрему преговора и допринео је изради Преговарачке позиције, као и процесу апроксимације одређених директива и уредби ЕУ. Састанци, радионице, семинари били су главни алат за спровођење активности ENVAP3. Уз подршку ENVAP3 организовано је око 420 догађаја (на нивоу Поглавља 27 или специфичних за сектор и директиве) са око 4.200 учесника. Усвајање Преговарачке позиције за Поглавље 27 на седници Владе Републике Србије у јануару 2020. године и њено званично подношење за преговоре, представља главно достигнуће припремног процеса који је подржао ENVAP3 пројекат. 

Кластер 4 „Зелена агенда и одржива повезаност” отворен је 14. децембра 2021. године на Међувладиној конференцији о приступању Републике Србије Европској унији. То је значило отварање Поглавља 27 за преговоре заједно са осталим поглављима из Кластера 4: 14 –Транспортна политика, 15 – Енергетика и 21 – Трансевропске мреже. ENVAP3 је био снажна подршка овом позитивном напретку Србије.

„Пројекат приступања у области заштите животне средине, фаза 4 (ENVAP4) − Подршка припремама Републике Србије за преговоре о приступању ЕУ у области заштите животне средине и климатских промена“ реализује Шведска агенција за заштиту животне средине у партнерству са Министарством заштите животне средине Републике Србије, у периоду од маја 2022. до априла 2026. године.

ENVAP aктивности