Више о ENVAP4 пројекту

Подршка пројекта ENVAP4 фокусирана је на оснаживање водеће улоге Министарства у управљању процесима апроксимације* и преговора о Поглављу 27, као и његове улоге у координацији имплементације захтева из Поглавља 27.

Циљеви пројекта су:

  • Министарство је оснажено у погледу његове способности да инклузивно управља процесима апроксимације и преговора.
 
  • Министарство је ускладило стандарде и политике у областима заштите животне средине и климатских промена у Републици Србији са захтевима Европске уније.
 

Циљеви пројекта и имплементационе активности допринеће очекиваним резултатима и ојачати Министарство у:

  • погледу његове водеће улоге у координацији процеса апроксимације и преговора о Поглављу 27, праћењу напретка, извештавању и планирању заснованог на приоритетима.
 
  • погледу координације и омогућавања спровођења захтева из Поглавља 27.

Допринос ENVAP4 пројекта

Спровођење активности ENVAP4 допринеће имплементацији различитих политика ЕУ, укључујући имплементацију циљева Европског зеленог договора и Зелене агенде за Западни Балкан.

Поред општег праћења процеса апроксимације и преговарања, планирања и подршке имплементацији, ENVAP4 ће наставити да пружа подршку у усклађивању конкретних приоритетних директива и прописа, спровођењу обавеза извештавања, планирању техничке помоћи за подршку процесу апроксимације, јачању комуникације о Поглављу 27 и сарадњи са заинтересованим странама. У реализацији активности, ENVAP4 наставља сарадњу са пројектима финансираним од стране Шведске владе, као и другим пројектима који су усмерени на Поглавље 27 и имплементацију зелене агенде.

 

* Апроксимација обухвата транспозицију, имплементацију и примену.