Чланови Преговарачке групе 27

Mинистарство науке, технолошког развоја и иновација

др Јасмина Грубин, члан

Координатор за програме и активности у области биологије и дргих сродних наука, Сектор за науку
0113640230

 

Војислав Стефановић, члан

Шеф Одсека у Сектору за технолошки развој
0113640230

 

Агенција за безбедност саобраћаја

Радоје Јовановић, члан

Начелник Одељења за испитивање возила, Сектор за возила, дипломирани инжењер машинства
+381648428054

 

Милица Драгишић, члан

Стручни сарадник, Сектор за возила, дипломирани политиколог за међународне послове
+381648428094

 

Агенција за заштиту животне средине

Стефан Симеуновић, члан

директор
+381646592393

 

др Тамара Перуновић Ћулић, члан

помоћник директора
+381648348640

 

Небојша Реџић, члан

Начелник Одељења за Национални регистар извора загађивања, индикаторе и информациони систем, Сектор за контролу квалитета и стања животне средине
+381646406348

 

Зоран Стојановић, члан

Начелник Одељења за инструменталне и биолошке анализе, Сектор за националну лабораторију
+381648348618

 

Акредитационо тело Србије

Јелена Стојановић, члан

Руководилац Одељења за акредитацију лабораторија за испитивање
+381648872808

 

Александра Китанић, члан

Виши организатор предмета акредитације у Одељењу за акредитацију лабораторија за испитавање
+381648872829

 

Директорат цивилног ваздухопловства републике Србије

Сања Марковић, члан

Саветник за заштиту животне средине
+381648033559

 

Електропривреда Србије

Милена Ђаконовић, члан

Шеф службе за заштиту животне средине у ТЕ и ТЕ-ТО, Сектор за ЕЕ и ЗЖС у ТППЕ
+381648306574

 

Александар Јаковљевић, члан

Директор Сектора за стратегију, пословни развој и регулаторне односе
+381648333192

 

Александар Благојевић, члан

Директор Сектора за ЕЕ и ЗЖС у ТППЕ
+381648306827

 

Завод за заштиту природе Србије

Марина Шибалић, члан

в.д. директора Завода за заштиту природе Србије
0112093803

 

Верица Стојановић, члан

стручни сарадник
0112093811

 

Институт за стандардизацију Србије

Мирјана Мирковић Ђорђевић, члан

Руководилац Одељења за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде, Сектор за опште области стандардизације
0113409362

 

Марина Донић, заменик члана

Виши организатор за послове стандардизације у Одељењу за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде, Сектор за опште области стандардизације
0113409363

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Исидора Бурић, члан

Државни секретар
0113616613

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Андријана Петковић, члан

Виши саветник
0112686786; 0113643966; +381648177460

 

Марија Томић, заменик члана

Самостални саветник
0113620140; +381648177451

 

Министарство за европске интеграције

Јелена Ђедовић, члан

Начелник Одељења у Сектору за координацију процеса усклађивања националних реформи са политикама и инструментима ЕУ за достизање зеленог договора и одрживог развоја
0113061143

 

Бојана Богојевић, заменик члана

Саветник у Сектору за координацију процеса усклађивања националних реформи са политикама и инструментима ЕУ за достизање зеленог договора и одрживог развоја
0113061137

 

Министарство за јавна улагања

Неда Малетић, члан

TEST
+381648260019

 

Сандра Недељковић, заменик члана

TEST
+381646427270

 

Министарство заштите животне средине

Мирослав Тошовић, члан

TEST

 

Сузана Милутиновић, члан

TEST

 

Соња Роглић, члан

TEST

 

Раде Остојић, члан

TEST

 

Весна Митровић, члан

TEST

 

Душица Радојичић, члан

TEST

 

Јасмина Ћурчић, члан

TEST

 

Бојана Ђорђевић, члан

TEST

 

Сузана Андрејевић Стефановић, члан

TEST

 

Биљана Миленковић, члан

TEST

 

Иван Ђуричковић, члан

TEST

 

Зоран Вељковић, члан

TEST
zoran.veljkovic@eko.gov.rs

Слађана Брђић, члан

TEST

 

Бојана Радески, члан

TEST

 

Драгана Радуловић, члан

Шеф Одсека за климатске промене

 

Сандра Лазић, члан

Начелник Oдељења за стратешко планирање и климатске промене

 

Ана Репац, члан

Члан
Руководилац Групе за прилагођавање климатским променама

 

Драгана Механџић, члан

TEST

 

Александра Вучинић, члан

Члан

 

Ивана Милошевић, члан

TEST

 

Жељко Пантелић, члан

Начелник Одељења за заштиту вода од загађивања
+381628866966

 

Владимир Јаћовић, члан

Радно место за спровођење CITES конвенције, регулисање прекограничног промета дивљим врстама и пружања системске подршке надзорним органима
0113122918

 

Слободан Сремчевић, члан

TEST

 

Јелена Перовић, члан

TEST

 

Соња Mатуновић, заменик члана

TEST

 

Слађана Вукмирица, члан

TEST

 

Оља Станић Марић, члан

TEST

 

Јасмина Јовић, члан

Помоћник министра
0113131359

 

Јелена Дучић, члан

Начелник Одељења за биодиверзитет
0112865545

 

Душан Огњановић, члан

Шеф Одсека за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда
0112865545

 

Снежана Прокић, члан

Шеф Одсека за еколошке мреже и оцену прихватљивости
0113622236

 

Марија Младеновић, члан

Шеф Одсека за заштиту и очување дивљих врста
0113122223

 

Ненад Радојевић, члан

Начелник Одељења за отпадне воде
+381648644734

 

Тина Јањатовић, члан

TEST

 

Јелена Крстић, члан

Руководилац Групе за планирање, припрему и праћење пројеката у области управљања отпадом и отпадним водама
+381648644756

 

Снежана Кузмановић, члан

TEST
+381628866945

 

Мирјана Тодоровић, члан

Шеф одсека за развој система управљања отпадом и сарадњу са ЈЛС
+381648643046

 

Лука Старчевић, члан

Шеф Одсека за управљање посебним токовима отпада
+381642499998

 

Јелена Ђаја Голубовић, члан

Руководилац Групе за процену ризика
+381628866936

 

Светлана Парежанин, члан

Шеф Одсека за заштиту животне средине
+381628866923

 

Драгана Љумовић, члан

Начелник Одељења за управљање отпадом
+381641980246

 

Сандра Милићевић Сперлић, члан

Члан

 

Даринка Борчевић, члан

Члан

 

Александра Дробац, члан

Самостални саветник у Одељењу за заштиту вода од загађивања
+381643094942

 

Љубица Боловић, члан

TEST

 

Министарство здравља

Звонко Платиша, члан

Самостални саветник
+381648811064

 

Бистрица Михаиловић, члан

Самостални саветник у Сектору за инспекцијске послове

 

Др Драгана Јовић, члан

Начелник Центра за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“
0112684566; +381600121051; +381645072308

 

Др Бранислава Матић, члан

Одсек за заштиту животне средине и здравља Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“
0112684566

 

Др Драгана Јовановић, члан

Шеф Одсека за воду и пиће и рекреативне воде Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“
0112684566

 

Др Драгана Шкорић

Специјалиста хигијене Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“
0112684566

 

Министарство одбране

Марија Младеновић, члан

Референт за европске интеграције у Дурекцији за европске интеграције и управљање пројектима, Сектор за политику одбране
0113201992; +381652373701

 

Зоран Кукић, заменик члана

Референт за заштиту ресурса у одсеку за опште послове Одељења за оперативно-логистичке и опште послове Управе за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије
0112063337

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде

Бојан Вранковић, члан

Државни секретар
0112013360

 

Маја Грбић, члан

В.д. директора
0112013360

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, сектор за пољопривредну политику

Драгана Дробњак, члан

Група за праћење утицаја птомене климе на сектор пољопривреде, ангажована по уговору
0113616276

 

Ненад Катанић, члан

Помоћник министра
0113616278

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину

Душанка Голубовић, члан

Државни секретар
0113610465; 0113620863

 

Ивана Лазић, члан

Руководилац Групе за добробит животиња
0113117538