Чланови Преговарачке групе 27

Агенција за безбедност саобраћаја

Радоје Јовановић

начелник Одељења за испитивање возила у Сектору за возила
064/842 80 54

 

Владан Поповић

виши стручни сарадник у Одељењу за испитивање возила у Сектору за возила
064/842 80 22

 

Агенција за заштиту животне средине

Филип Радовић

директор
064/645 58 51

 

Тамара Перуновић Ћулић

помоћник директора
064/834 86 40

 

Небојша Реџић

начелник Одељења националног регистра извора загађивача

 

Зоран Стојановић

начелник Одељења националне лабораторије

 

Акредитационо тело Србије

Бранка Ракоњац

виши организатор предмета акредитације у Одељењу за акредитацију лабораторија Акредитационог тела Србије
011/3130-376, 064/887 28 02

 

Директорат цивилног ваздухопловства републике Србије

Маја Бјелобрк

саветник за животну средину и емисију штетних гасова у Одељењу аеродрома
064/ 803 1604

 

Електропривреда Србије

Милена Ђаконовић

шеф Службе за заштиту животне средине за ТЕ и ТЕ-ТО, Сектор за заштиту животне средине и енергетску ефикасност у ТППЕ
064/830 65 74

 

Александар Јаковљевић

директор Сектора за стратегију, пословни развој и регулаторне односе
064/833 31 92

 

Завод за заштиту природе Србије

Александар Драгишић

директор Завода за заштиту природе, члан
011/20 93 803, 066/ 381 888

 

Верица Стојановић

стручни сарадник
011/2093-811, 065/204 1889

 

Институт за стандардизацију Србије

Мирјана Мирковић Ђорђевић

руководилац Одељења за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде, Сектор за опште области стандардизације
011/34 09 362

 

Марина Донић

виши организатор за послове стандардизације у Одељењу за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде, Сектор за опште области стандардизације
011/34 09 363

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Татјана Ивковић

саветник, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење
011/3616-304

 

Марко Цупара

самостални саветник, Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја
011/260-9241

 

Слађана Костић

самостални саветник, Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе
011/312-2780

 

Министарство за европске интеграције

Ана Стоиљковић

Самостални саветник, Одељење за животну средину, пољопривреду и рурални развој, Сектор за координацију процеса притупања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење споразума о Стабилизацији и придруживању
011/3061-117

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Јелена Тодоровић

саветница у Групи за међународну сарадњу и европске интеграције
011/3130-968

 

Сања Атансаковић Опачић

руководитељка Групе за међународну сарадњу и европске интеграције
011/3130-968

 

Министарство заштите животне средине

Мирослав Тошовић

Члан

 

Даниела Додић

Члан

 

Александра Дробац

Члан

 

Снежана Прокић

Члан

 

Марија Младеновић

Члан

 

Душан Огњановић

Члан

 

Љубица Боловић

Члан

 

Сузана Милутиновић

Члан

 

Соња Роглић

Члан

 

Раде Остојић

Члан

 

Весна Митровић

Члан

 

Зоран Вељковић

Члан
zoran.veljkovic@ekologija.gov.rs

Душица Радојичић

Члан

 

Јасмина Ћурчић

Члан

 

Бојана Ђорђевић

Члан

 

Сузана Андрејевић Стефановић

Члан

 

Биљана Миленковић

Члан

 

Иван Ђуричковић

Члан

 

Слађана Брђић

Члан

 

Бојана Радески

Члан

 

Драгана Радуловић

Члан

 

Оливера Топалов

Члан

 

Слободан Сремчевић

Члан

 

Дијана Станковић

Члан

 

Драгана Механџић

Члан

 

Александра Вучинић

Члан

 

Ивана Милошевић

Члан

 

Жељко Пантелић

Члан

 

Ненад Радојевић

Члан

 

Владимир Јаћовић

члан

 

Тина Јањатовић

Члан

 

Лука Старчевић

Члан

 

Драгана Љумовић

Члан

 

Предраг Симић

Члан

 

Пенка Николовски

Члан

 

Марина Милојевић

Члан

 

Министарство здравља

Звонко Платиша

самостални саветник у Министарству здравља
064/88 11 064

 

Лазар Смиљанић

саветник у Министарству здравља
064/88 11 058

 

Др Драгана Јовић

начелник Центра за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље „др. Милан Јовановић Батут“
011/26-84-566, локал 195

 

Др Бранислава Матић

Одсек за животну средину и здравље Института за јавно здравље „др. Милан Јовановић Батут“
011/26-84-566, локал 195

 

Др Драгана Јовановић

шеф Одсека за воду за пиће и рекреативне воде Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“
011/26 84 566

 

Др Дејан Живадиновић

Одсек за воду и пиће и рекреативне воде Института за јавно здравље „др. Милан Јовановић Батут“
063/88 19 790

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, дирекција за воде

Наташа Милић

в.д. Републичке дирекције за воде
011/ 20 13 360, 064/840 40 41

 

Марија Лазаревић

начелник Одељења за управљање водама и међународну сарадњу
011/ 201 33 51

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, сектор за пољопривредну политику

Драгана Дробњак

Група за праћење утицаја промене климе на сектор пољопривреде
063/845 11 29

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, управа за ветерину

Ивана Лазић

руководилац Групе за добробит животиња у Одељењу за добробит животиња и ветеринарску делатност
064/868 02 94

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, управа за заштиту биља

Снежана Јеличић

радно место за процену средстава за заштиту и исхрану биља у поступку регистрације, Одсек за средства за заштиту и исхрану биља
064/805 58 93

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, управа за пољопривредно земљиште

Бранко Лакић

в.д. директора Управе за пољопривредно земљиште
011/3348-054

 

Александра Мичета

в.д. помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште
062/613 344

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, управа за шуме

Љиљана Совиљ

виши саветник, шеф Одсека за шумарску политику и реализацију мера на унапређењу шумарства
064/805 58 21

 

Министарство правде

Владимир Винш

самостални саветник у Сектору за нормативне послове
011/2686-923

 

Лазар Ђуровић

консултант за припрему секторске буџетске подршке
064/244 24 53

 

Министарство привреде

Сања Ђурђевић

радно место за техничке прописе старог приступа, Група за хармонизоване техничке прописе, Сектор за квалитет и безбедност производа
011/33 43 366

 

Јелена Петровић

радно место за техничку подршку у поступку нотификације и информисања, Група за регистре, нотификацију и инфо-центар за производе, Сектор за квалитет и безбедност производа
011/ 33 43 371

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Софија Мишков - Панић

Сектор за науку
011/ 36 40 243

 

Војислав Стефановић

Шеф одсека за праћење реализације програма и пројеката у области технолошког развоја и студијско-аналитичке послове, Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем
011/ 36 40 248

 

Министарство рударства и енергетике

Јелена Симовић

шеф Одсека за европске интеграције и међународну сарадњу
011/360 44 29

 

Снежана Ристић

шеф Одсека за правне и економске послове у области нафте и природног гаса
011/360 45 01

 

Весна Симић

шеф Одсека за обновљиве изворе енергије
011/36 04 487

 

Михаило Милошевић

саветник у Одсеку за правне и економске послове у области геологије и рударства
011/311 00 15

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација