Кључни чланови Преговарачке групе 27

ПРЕДСЕДНИК ПРЕГОВАРАЧКЕ ГРУПЕ 27

Сандра Докић

Државни секретар
Министарство заштите животне средине
011/3132-936

Сандра Докић је завршила основне студије на Правном факултету у Београду, мастер студије на Економском факултету, Универзитета у Београду и положила правосудни испит.
Од децембра 2020. до новембра 2022. године обављала је функцију вршиоца дужности помоћника министра у Сектору за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене у Министарству заштите животне средине. Од новембра 2022. године је на позицији државног секретара у истом министарству.

У периоду од 2015. до 2020. године била је на функцији Секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Била је заменик Генералног комесара за EXPO 2020 Дубаи од 2019-2020 и председник Комисије за посредовање у промету и закупу непокретности (2017-2020), као и члан Међуминистарске пројектне групе за реформу јавне управе.

Радила је и на позицији саветник-шеф Кабинета директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у периоду од 2012. до 2015. године када је била члан Преговарачког тима за Поглавље 2 „Слобода кретања радника“.

У периоду од 2008. до 2012. била је на функцији заменика шефа Кабинета у Влади Републике Србије у Кабинету потпредседника за социјалну политику и друштвене делатности у ком периоду је имала трогодишњи ангажман, на функцији Заменика менаџера пројекта Светске банке за административну реформу пензионог система Србије „PARIP“, који је успешно реализован. У истом периоду, водила је и преговоре са Међународним Монетарним Фондом и Светском банком који су резултирали доношењем Закона о изменама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је ступио на снагу 2011. године.

Председник је Преговарачке групе 27 – Животна средина и климатске промене.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПРЕГОВАРАЧКЕ ГРУПЕ 27

Душан Чаркић

Помоћник министра
Министарство заштите животне средине, Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене
011/2697 625

Душан Чаркић је дипломирани економиста и дипломирани инжењер организационих наука (мастер студије).

Након дипломирања, од 2004. године, радио је у Министарству финансија, бавећи се међународним односима, програмирањем и имплементацијом пројеката финансираних донаторским средствима и процесом европских интеграција до 2012. године када прелази у приватни сектор. У компанијама British American Tobacco SEE и Coca Cola Hellenic Bottling Company био је задужен за корпоративне и регулаторне послове на тржиштима Републике Србије, Црне Горе и Републике Бугарске.

У децембру 2016. године именован је на позицију вршиоца дужности помоћника министра финансија, задужен за Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ). Као Руководилац тела за уговарање Републике Србије био је задужен за уговарање и имплементацију Националних ИПА програма 2013, 2014 и 2015.

Од октобра 2018. године прелази у Министарство за европске интеграције где је обављао дужност саветника министра као и вршиоца дужности помоћника министра руководећи Сектором за координацију процеса усклађивања националних рефоми са политикама и инструментима ЕУ за достизање зеленог договора и одрживог развоја.

Од новембра 2022. године обавља дужност помоћника министра у Сектору за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене Министарства заштите животне средине.

СЕКРЕТАР ПРЕГОВАРАЧКЕ ГРУПЕ 27

Јелена Шћепановић

Начелник одељења за европске интеграције
Министарство заштите животне средине, Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене
011/2601 584

Јелена Шћепановић је завршила основне студије на факултету Ветеринарске медицине у Београду. У Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је радила од 2003. године, углавном на пословима међународне сарадње и европских интеграција.

У периоду од 2000. до 2003. године радила је у Савезном министарству пољопривреде.

Од јуна 2021. године ради на позицији Начелника одељења за европске интеграције при Министарству заштите животне средине.

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА ПРЕГОВАРАЧКЕ ГРУПЕ 27

Јасмина Симић

Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене Министарства заштите животне средине
011/2601 584

Јасмина Симић је завршила основне студије на Факултету политичких наука у Београду и мастер студије на Правном факултету, Универзитета у Београду.

У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је радила од 2006. до 2021. године на пословима европских интеграција.

У периоду од 2007. до 2021. године била је секретар преговарачке групе за транспорт и преговарачке групе за трансевропске мреже.

Од марта 2022. године ради на позицији Шеф Одсека за координацију послова европских интеграција у области животне средине у Министарству заштите животне средине.

ПРЕДСТАВНИК ПРЕГОВАРАЧКЕ ГРУПЕ 27 ПРИ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Сандра Милићевић Сперлић

Представник Министарства заштите животне средине, у Сталној мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу

Сандра Милићевић Сперлић је завршила основне студије међународних односа на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду, а затим је завршила специјалистичке студије права Европске уније, Универзитета у Нансију, реализоване у сарадњи са Правним факултетом, Универзитета у Београду.

Од августа 2021. је представник Министарства заштите животне средине, у Сталној мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу. Пре тога је у периоду од 2017. до 2021. године била начелник одељења за европске интеграције, Министарства заштите животне средине. Током 2016. и 2017. године била је шеф групе за Европске интеграције при Министарству заштите животне средине. Од 2007. до 2016. је при истом министарству била на позицији саветника и координатора процеса европских интеграција. У периоду од 2005. до 2006. године је била стручни сарадник у Одељењу за међународне односе, ЕУ интеграције и управљање пројектима при Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику.

У оквиру Преговарачке групе 27 задужена је за координацију припреме преговарачких позиција као и многих других активности повезаних са процесом преговарања.