Преговарачка група 27

Преговарачку групу 27 за животну средину и климатске промене чине експерти из различитих области, који имају за циљ да помогну преговарачки процес уласка Србије у Европску унију. 

Србија је формално започела процес преговора о придруживању Европској унији почетком 2014. године. Да би се припремиле за чланство у Европској унији, државе кандидати морају да усвоје правне тековине ЕУ у своје национално законодавство и почну да их примењују најкасније од тренутка приступања. Ова правила су подељена у 35 различитих политика, познатих као поглавља. Свако од ових поглавља се засебно преговара.

Једно од преговарачких поглавља је и поглавље 27 које се односи на животну средину и климатске промене. То је једно од најкомплекснијих, најскупљих и најзахтевнијих преговарачких поглавља, с обзиром да прожима и сва друга поглавља. Управо зато, непходна је координација, комуникација и сарадња различитих институција, како би се сагледали сви технички, административни и инвестициони аспекти овог поглавља.

Шта су основни задаци Преговарачке групе 27?

Преговарачка група 27 је задужена за активности у вези са учешћем у скринингу, припремом предлога преговарачких позиција за приступање Европској унији, израду, ревизију и праћење спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније, поделу надлежности за транспозицију и примену захтева Европске уније, као и припрему предлога за планирање комуникационих активности за одговарајућа поглавља преговора о приступању Европској унији.

Преговарачку групу 27 за животну средину и климатске промене чине преставници 32 министарства, институција и организација и више од 110 различитих експерата. 

Како би се олакшалo сагледавање стања животне средине и начини њеног приближавања стандарима ЕУ, у оквиру Преговарачке групе 27 формирано је 10 секторских радних група, које покривају следеће области:

  • Хоризонтално законодавствно
  • Квалитет ваздуха
  • Управљање отпадом
  • Квалитет воде
  • Заштита природе
  • Контрола индустријског загађења
  • Хемикалије
  • Заштита од буке
  • Климатске промене
  • Цивилна заштита