Тим за подршку преговорима

На основу нове методологије приступних преговора, Влада Републике Србије донела је Одлуку о формирању Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима („Службени гласник РС“ број 41/21 и 46/21). Координација за вођење преговора представља главно политичко тело за обављање послова у вези са питањима у процесу приступања Републике Србије Европској унији, док је Тим за подршку преговорима задужен за припрему и израду нацрта преговарачких позиција за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији.

Чланови Тима за подршку преговорима су координатори шест преговарачких кластера, насталих на основу нове методологије приступања Србије Европској унији у 35 преговарачких поглавља. То су кластери „Основе”, „Унутрашње тржиште”, „Конкуренција и инклузивни раст”, „Зелени договор и одржива повезаност”, „Ресурси, пољопривреда и кохезија” и „Спољни односи”.

Кластер „Зелени договор и одржива повезаност“ састоји се од 4 преговарачка поглавља: 14 – Транспорт, 15 – Енергетика, 21 – Трансевропске мреже, 27 – Заштита животне средине и климатске промене.

Два члана преговарачког тима су одговорна за кластер „Зелени договор и одржива повезаност“:

  • Јелена Танасковић, државна секретарка Министарства заштите животне средине
  • Зоран Лакићевић, државни секретар у Министарству рударства и енергетике

Сви чланови тимова одговорни за одређене преговарачке кластере раде према смерницама које министар за европске интеграције пружа на састанцима Координације за вођење преговора. Тим за подршку преговорима одговоран је за свој рад Влади, и задужен је за вођење преговора за сва поглавља у кластеру и у свим фазама преговора. Тим за подршку преговорима има 17 чланова.

Координатори тима одговорног за кластер „Зелени договор и одржива повезаност“ ће радити заједно са члановима Преговарачке групе 27 на унапређењу политичког вођења преговора за Поглавље 27.