17. новембар 2014.

Билатерални скрининг за Преговарачко поглавље 27 – животна средина и климатске промене почиње данас и трајаће до 21. новембра 2014. у Бриселу. Поглавље 27 – животна средина представља најзахтевније, најобимније, најкомплексије и најскупље подручје у преговорима.“На билатералном скринингу ће бити представљене све области животне средине: хоризонтално законодавство, квалитет ваздуха, управљање отпадом, заштита природе, бука, климатске промене, индустријско загађење, хемикалије, цивилна заштита, заштита вода”, изјавила је данас министар Богосављевић Бошковић.Такође, биће представљено тренутно стање у погледу транспозиције, односно имплементације …

16. септембар 2014.

Данас је у Бриселу отворен експланаторни скрининг за поглавље 27 Републике Србије. Експланаторни скрининг ће трајати до 19. септембра и на њему ће се разматрати следеће области: хоризонтално законодавство, квалитет ваздуха, заштита од буке, управљање отпадом, заштита природе, хемикалије, контрола индустријског загађења и управљање ризиком и климатске промене.Делегацију предводи шеф преговарачке групе, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине мр Стана Божовић, која је у свом уводном говору нагласила следеће:“Процес европских интеграција представља суштински приоритет за Владу Републике Србије. У потпуности је препоз …