Процена капацитета и спремности Србије да спроводи европске уредбе REACH, CLP, BPR и PIC

Србија развија и усклађује систем управљања хемикалијама са политиком и регулаторним оквиром Европске уније већ више од 10 година. Национално законодавство хармонизовано је у мери у којој је то могуће, имајући у виду да Србија има статус кандидата за чланство у ЕУ, на пример нису преузете централизоване процедуре за чије је спровођење неопходно чланство.

У складу са опредељењем за интеграцију у ЕУ, Србија је посвећена дефинисању и имплементацији планова за претприступни и период након приступања, како би се администрација и привреда припремили за примену правила јединственог тржишта.

Европска агенција за хемикалије (ECHA) пружа подршку земљама кандидатима у изградњи капацитета пре приступања ЕУ. У оквиру ових активности које се финансирају из фондова Инструмента за претприступну помоћ, израђена је Студија о процени капацитета и спремности Србије да спроводи европске уредбе REACH, CLP, BPR и PIC. Студија је на основу анализе стања и постојећих капацитета, идентификовала недостатке и потребе за даљим усклађивањем ради достизања пуне спремности за спровођење ових уредби након приступања ЕУ. Саставни део студије је Акциони План у којем су дефинисане потребне даље активности и њихови приоритети. Главне препоруке јесу јачање административног капацитета, обезбеђивање одговарајућих финансијских ресурса за спровођење и надзор над применом прописа, дефинисање модела сарадње са научном заједницом, јачање комуникационих активности и унапређење IT инфратруктуре, опреме и безбедносних процедура.

Студија је представљена на завршном састанку који је у формату на даљину, одржан 24. фебруара 2021. године. Састанак су отворили заменик извршног директора ECHA, г. Jukka Malm, Високи службеник за политику животне средине и климе (Поглавље 27) Генералоног Директората за политику суседства и преговоре о приступању, г-ђа Ingrid Sager и државни секретар у Министарству заштите животне средине РС, шеф преговарачке групе 27, г. Иван Карић, а присуствовали су представници Европске комисије, ECHA и Министарства заштите животне средине.

Овај веб сајт користи колачиће како би пружио боље искуство, додатке за друштвене мреже и за анализу саобраћаја. Сагласни сте са коришћењем колачића уколико наставите да користите овај веб сајт.