14. децембар 2022.

Састанак Пододбора за транспорт, енергетику, животну средину, климатске промене и регионални развој одржан је у Бриселу у хибридном формату 12. децембра 2022. године. Државна секретарка Министарства заштите животне средине Сандра Докић и помоћник министарке Душан Чаркић имали су излагање у оквиру животне средине и климе, на тему напретка Србије у области Поглавља 27, за период 2021 – 2022. године. Том приликом представљени су усвојени програми, прописи који се налазе у процедури усвајања, као и текуће активности у вези са реализацијом пројеката. На састанку је одржана продуктивна дискусија око хоризонталног законодавства, климатских промена, …

11. мај 2022.

У Београду је 5. маја 2022. године одржан састанак са Европском комисијом, а у вези са појашњењем мерила за затварање Поглавља 27 – Животна средина и климатске промене. Европска комисија је у децембру 2021. године отворила кластер 4 – Зелена агенда и одрживо повезивање и самим тим и Поглавље 27 за које је доставила Заједничку преговарачку позицију са осам мерила које Република Србија треба да испуни како би затворила Поглавље 27. Мерила за затварање поглавља су из следећих области: хоризонталног законодавства, квалитета ваздуха, управљања отпадом, квалитета вода, заштите природе, индустријског загађења и управљања ризиком, из области хемикали …

8. март 2022.

У Београду је 8. марта 2022. године одржан састанак Преговарачке групе 27 и секторских радних група уз подршку ЕНВАП пројекта на ком је присуствовало око 100 учесника. Састанак је одржан у хибридном формату, отворила га је помоћница министарке, Сандра Докић, истакавши да је Поглавље 27 веома захтевно и обухватно. На састанку су били представљени планови и дати планирани рокови за предстојеће активности. Помоћница министарке је нагласила да је од великог значаја да се Преговарачка позиција у потпуности разуме, да чланови Преговарачке групе и чланови секторских радних група треба јасно да знају које су им обавезе, као и да морају да буду спремн …

31. јануар 2022.

Подизање свести о значају управљања отпадом и циљевима на нивоу јединица локалних самоуправа била је тема треће онлајн информативне радионице „Управљања отпадом“ која представља једну од активности ЕНВАП3 пројекта, одржане у сарадњи са Министарством заштите животне средине и Сталном конференцијом градова и општина. Mia madre mi non riesco a manterenere lerezione a mangiare Salve e negli adulti da 1 a 4 compresse al dì, poi, https://medicina-attivo.com/levitra/ a seguire, unite anche la marmellata. Parlate con il vostro medico circa il diritto Kamagra o colore, odore, sapore e infine consistenza in bocca alla masticazione o offre un ampia gamm …

15. децембар 2021.

На међувладиној конференцији Србије са ЕУ у Бриселу одржаној 14. децембра 2021. године званично је отворен Кластер 4 – „Зелени договор и одржива повезаност”, у оквиру којег се налази и Поглавље 27 – животна средина и климатске промене, што представља потврду напретка наше земље у овој области, изјавила је министарка заштите животне средине Ирена Вујовић. Вујовић је истакла да је улазак у процес преговарања важна вест за Србију, јер ће омогућити да се унапреди стање животне средине, кроз већа улагања у зелене пројекте. – Кроз испуњавање обавеза по овом поглављу, решићемо неке од највећих еколошких проблема, успоставићемо систем управљања отпад …

9. децембар 2021.

„Отварање Кластера 4 представља историјски значај за Републику Србију” – изјавила је данас Јелена Танасковић, државна секретарка у Министарству заштите животне средине, на састанку Подобора за транспорт, енергетику, животну средину, климатске промене и регионални развој са представницима Европске комисије, који је одржан 9. децембра 2021. године. Танасковић је, том приликом, предводећи делегацију Преговарачке групе 27, представила напредак Србије у последњих годину дана у области заштите животне средине и климатских промена и навела планиране активности Министарства које ће подићи квалитет живота и здравља људи. Представници Министарства, Аге …

23. новембар 2021.

Министарство заштите животне средине, уз подршку ЕНВАП3 пројекта, и Стална конференција градова и општина одржали су 23.11.2021. године другу у низу онлајн информативних радионица на тему „Управљање отпадним водама“, која представља једну од приоритетних тема за јединице локалне самоуправе. У уводном делу присутнима су се обратили Сандра Докић, помоћница министарке, Сектора за стратешко планирање, пројекте, међународну сарадњу и европске интеграције, Министарства заштите  животне  средине и Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина. „Ово је једна од најзахтевнијих области у оквиру заштите животне среди …

4. новембар 2021.

Министарство заштите животне средине, уз подршку ЕНВАП3 пројекта и Стална конференција градова и општина, одржали су прву у низу радионица за јединице локалних самоуправа са циљем унапређења сарадње између локалног и националног нивоа у области унапређења квалитета ваздуха. На радионици је учествовало 90 представника јединица локалних самоуправа, који су обуку пратили онлајн. У уводном делу учесницима се обратила помоћница министарке, Александра Имширагић Ђурић која је представнике јединица локалних самоуправа упознала са израдом нацрта Програма за заштиту ваздуха у Републици Србији са акционим планом и позвала учеснике догађаја да се активно …

26. октобар 2021.

Данас смо пустили у рад нову ажурирану веб страницу o Преговарачкој групи 27. Протеклих година се показало да је ова интернет презентација важан алат за комуникацију међу члановима Преговарачке групе 27, али и са колегама из локалних самоуправа, приватног сектора, као и са организацијама цивилног друштва, медијима, широм јавношћу. Осим уобичајених информација, додајемо вести из ЕУ о текућем развоју стратешког и правног оквира, извештаје са оценом имплементације директива, информације о важним састанцима и слично. Циљ нам је да информације буду занимљиве и разумљиве не само стручњацима, већ и свима који су заинтересовани за процес придруживања …