26. октобар 2021.

Данас смо пустили у рад нову ажурирану веб страницу o Преговарачкој групи 27. Протеклих година се показало да је ова интернет презентација важан алат за комуникацију међу члановима Преговарачке групе 27, али и са колегама из локалних самоуправа, приватног сектора, као и са организацијама цивилног друштва, медијима, широм јавношћу. Осим уобичајених информација, додајемо вести из ЕУ о текућем развоју стратешког и правног оквира, извештаје са оценом имплементације директива, информације о важним састанцима и слично. Циљ нам је да информације буду занимљиве и разумљиве не само стручњацима, већ и свима који су заинтересовани за процес придруживања …

23. септембар 2021.

Први састанак Радне групе за имплементацију Декларације из Софије о Зеленој агенди, одржан је данас у Министарству заштите животне средине, које је национални координатор овог процеса. – Регионални савет за сарадњу је израдио нацрт Акционог плана са мапама пута којим би требало да се трасира пут ка зеленој транзицији региона Западног Балкана до краја ове деценије, и то је била главна тема првог састанка Радне групе – рекла је државна секретарка у Министарству заштите животне средине, Јелена Танасковић. Радна група се састоји од 66 чланова из 18 институција и министарстава у Републици Србији. Нацрт Акционог плана о којем је било речи на данашњ …

17. март 2021.

Србија развија и усклађује систем управљања хемикалијама са политиком и регулаторним оквиром Европске уније већ више од 10 година. Национално законодавство хармонизовано је у мери у којој је то могуће, имајући у виду да Србија има статус кандидата за чланство у ЕУ, на пример нису преузете централизоване процедуре за чије је спровођење неопходно чланство.У складу са опредељењем за интеграцију у ЕУ, Србија је посвећена дефинисању и имплементацији планова за претприступни и период након приступања, како би се администрација и привреда припремили за примену правила јединственог тржишта.Европска агенција за хемикалије (ECHA) пружа подршку земљама …

23. фебруар 2021.

У Београду је 23. фебруара 2021. године одржан online састанак Преговарачке групе 27 и секторских радних група уз подршку ЕНВАП пројекта на ком је присуствовало око 100 учесника. Састанак је отворио председник Преговарачке групе за Поглавље 27, Иван Карић, истакавши да иако састанака у претходном периоду није било, активности на преговорима и апроксимацији Поглавља 27 су настављене. Такође је истакао да је на основу Преговарачке позиције за Поглавље 27, Европска комисија израдила нацрт Заједничке позиције и поднела га државама чланицама у новембру 2020. године. Државе чланице тренутно су у фази разматрања нацрта Заједничке позиције и очекује …

13. новембар 2020.

Од данас су на нашем сајту расположиви за преузимање оригинални следећи документи и њихови преводи на српски језик:– Европски зелени договор (линк ка документу на енглеском језику и линк ка преводу на српски језик);– Економски и инвестициони план за Западни Балкан (линк ка документу на енглеском језику и линк ка преводу на српски језик);– Смернице за спровођење Зелене агенде за Западни Балкан (линк ка документу на енглеском језику и линк ка преводу на српски језик) и– Декларација из Софије о Зеленој Агенди за Западни Балкан (линк ка документу на енглеском језику и линк ка преводу на српски језик).

7. октобар 2020.

Део Извештаја Европске комисије о напретку Републике Србије за 2020. годину за Поглавље 27 – животна средина и климатске промене на енглеском језику, можете преузети директно са нашег сајта (линк). Незванични превод овог материјала на српски језик можете преузети путем следећег линка.

21. јануар 2020.

На данашњој седници Владе Републике Србије усвојена је Преговарачка позиција за Поглавље 27 – животна средина и климатске промене која ће бити достављена у Брисел, чиме се стварају услови за отварање још једног веома важног поглавља у 2020. години у оквиру процеса приступања Европској унији.Преговарачка позиција је веома комплексан документ у чијој изради је учествовало 150 представника из 28 институција и државних органа Републике Србије. Осим текста, Преговарачка позиција садржи укупно 14 прилога, односно 1650 страна текста, и образлаже финансијски оквир за активности у наредном периоду, како би Република Србија достигла стандарде Европске …

16. јануар 2020.

Након позитивног мишљења Одбора за заштиту животне средине и одржаног консултативног састанка са Националним конвентом о ЕУ на ком није било суштинских примедби на Предлог Преговарачке позиције за Поглавље 27, Одбор за европске интеграције је на седници одржаној 15. јануара 2020. године, која је била затворена за јавност, размотрио и дао позитивно мишљење на Предлог Преговарачке позиције Републике Србије за Међувладину конференцију о приступању Републике Србије Европској унији за Поглавље 27 – „Животна средина и климатске промене“.Предлог Преговарачке позиције за Поглавље 27 – „Животна средина и климатске промене“ представили су министар за з …

13. јануар 2020.

Одбор за заштиту животне средине Народне скупштине, на 26. седници одржаној 13. јануара 2020. године којом је председавала Маја Гојковић, председник Народне скупштине и Одбора за заштиту животне средине, размотрио је и дао позитивно мишљење на Преговарачку позицију Републике Србије за Међувладину конференцију о приступању Републике Србије Европској унији за поглавље 27 – Животна средина и климатске промене.