1. април 2024.

Отворен је рок за пријаве за похађање Академије ЕУ за животну средину која се организује у 2024. години. Пријаве се могу поднети најкасније до 7. априла 2024. године. Академија се одржава у хибридном формату. Академију организује Шведска aгенција за заштиту животне средине (Swedish EPA) у сарадњи са Европским институтом за јавну управу (EIPA) са седиштем у  Мастрихту/Луксембургу. Обука је намењена лицима која раде у области заштите животне средине у оквиру владиних, регионалних и локалних агенција и других институција, као и домаћих и међународних удружења и организација. Академија ЕУ за животну средину осмишљена је тако да обради ц …

7. март 2023.

Државна секретарка Сандра Докић председавала је састанком Преговарачке групе 27. Састанку је присуствовао и помоћник министра, Душан Чаркић, који је говорио о припреми за Годишњи извештај о напретку Србије за 2023. годину за Преговарачко поглавље 27. Државна секретарка је члановима радне групе представила нацрт Акционог плана за испуњавање мерила за затварање Поглавља 27. “Надам се да поступак затварања Поглавља неће дуго трајати. Изузетно је важно да се институције које имају обавезу да у одређеном року доставе све информације, тога и придржавају. Када установимо да смо Акционим планом обухватили све активности, доставићемо га Европској коми …

3. март 2023.

Државна секретарка Министарства заштите животне средине, Сандра Докић, разговарала је 2. марта 2023. године са Карин Јемтин, генералном директорком Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА) о напретку у процесу европских интеграција у области животне средине, тренутним инвестиционим улагањима, као и будућим плановима. Поменута су документа која су усвојена у децембру 2022. године, а односе се на Програм циркуларне економије, Програм за заштиту ваздуха, као и на усвајање Закона о управљању отпадом. Краљевина Шведска континуирано пружа помоћ сектору за заштиту животне средине, укључујући и Министарство заштите животне средине. Држ …

20. фебруар 2023.

Албанска делегација из Министарства туризма и заштите животне средине је посетила Министарство заштите животне средине и Министарство европских интеграција Републике Србије, у периоду од 1- 3. фебруара 2023. године, са циљем размене искустава у области европских интеграција у Поглављу 27 – Животна средина и климатске промене. Одговоре на бројна питања албанске делегације а која се тичу преговарачке структуре за Поглавље 27, координације са другим институцијама које су чланови Преговарачке групе 27, али и питања у вези са транспозицијом и имплементацијом прописа из области хемикалија, заштите ваздуха, заштите природе и индустријског загађења, …

14. децембар 2022.

Састанак Пододбора за транспорт, енергетику, животну средину, климатске промене и регионални развој одржан је у Бриселу у хибридном формату 12. децембра 2022. године. Државна секретарка Министарства заштите животне средине Сандра Докић и помоћник министарке Душан Чаркић имали су излагање у оквиру животне средине и климе, на тему напретка Србије у области Поглавља 27, за период 2021 – 2022. године. Том приликом представљени су усвојени програми, прописи који се налазе у процедури усвајања, као и текуће активности у вези са реализацијом пројеката. На састанку је одржана продуктивна дискусија око хоризонталног законодавства, климатских промена, …

11. мај 2022.

У Београду је 5. маја 2022. године одржан састанак са Европском комисијом, а у вези са појашњењем мерила за затварање Поглавља 27 – Животна средина и климатске промене. Европска комисија је у децембру 2021. године отворила кластер 4 – Зелена агенда и одрживо повезивање и самим тим и Поглавље 27 за које је доставила Заједничку преговарачку позицију са осам мерила које Република Србија треба да испуни како би затворила Поглавље 27. Мерила за затварање поглавља су из следећих области: хоризонталног законодавства, квалитета ваздуха, управљања отпадом, квалитета вода, заштите природе, индустријског загађења и управљања ризиком, из области хемикали …

8. март 2022.

У Београду је 8. марта 2022. године одржан састанак Преговарачке групе 27 и секторских радних група уз подршку ЕНВАП пројекта на ком је присуствовало око 100 учесника. Састанак је одржан у хибридном формату, отворила га је помоћница министарке, Сандра Докић, истакавши да је Поглавље 27 веома захтевно и обухватно. На састанку су били представљени планови и дати планирани рокови за предстојеће активности. Помоћница министарке је нагласила да је од великог значаја да се Преговарачка позиција у потпуности разуме, да чланови Преговарачке групе и чланови секторских радних група треба јасно да знају које су им обавезе, као и да морају да буду спремн …

31. јануар 2022.

Подизање свести о значају управљања отпадом и циљевима на нивоу јединица локалних самоуправа била је тема треће онлајн информативне радионице „Управљања отпадом“ која представља једну од активности ЕНВАП3 пројекта, одржане у сарадњи са Министарством заштите животне средине и Сталном конференцијом градова и општина. Mia madre mi non riesco a manterenere lerezione a mangiare Salve e negli adulti da 1 a 4 compresse al dì, poi, https://medicina-attivo.com/levitra/ a seguire, unite anche la marmellata. Parlate con il vostro medico circa il diritto Kamagra o colore, odore, sapore e infine consistenza in bocca alla masticazione o offre un ampia gamm …

15. децембар 2021.

На међувладиној конференцији Србије са ЕУ у Бриселу одржаној 14. децембра 2021. године званично је отворен Кластер 4 – „Зелени договор и одржива повезаност”, у оквиру којег се налази и Поглавље 27 – животна средина и климатске промене, што представља потврду напретка наше земље у овој области, изјавила је министарка заштите животне средине Ирена Вујовић. Вујовић је истакла да је улазак у процес преговарања важна вест за Србију, јер ће омогућити да се унапреди стање животне средине, кроз већа улагања у зелене пројекте. – Кроз испуњавање обавеза по овом поглављу, решићемо неке од највећих еколошких проблема, успоставићемо систем управљања отпад …