26. октобар 2021.

Данас смо пустили у рад нову ажурирану веб страницу o Преговарачкој групи 27. Протеклих година се показало да је ова интернет презентација важан алат за комуникацију међу члановима Преговарачке групе 27, али и са колегама из локалних самоуправа, приватног сектора, као и са организацијама цивилног друштва, медијима, широм јавношћу. Осим уобичајених информација, додајемо вести из ЕУ о текућем развоју стратешког и правног оквира, извештаје са оценом имплементације директива, информације о важним састанцима и слично. Циљ нам је да информације буду занимљиве и разумљиве не само стручњацима, већ и свима који су заинтересовани за процес придруживања …

23. септембар 2021.

Први састанак Радне групе за имплементацију Декларације из Софије о Зеленој агенди, одржан је данас у Министарству заштите животне средине, које је национални координатор овог процеса. – Регионални савет за сарадњу је израдио нацрт Акционог плана са мапама пута којим би требало да се трасира пут ка зеленој транзицији региона Западног Балкана до краја ове деценије, и то је била главна тема првог састанка Радне групе – рекла је државна секретарка у Министарству заштите животне средине, Јелена Танасковић. Радна група се састоји од 66 чланова из 18 институција и министарстава у Републици Србији. Нацрт Акционог плана о којем је било речи на данашњ …

20. септембар 2021.

У оквиру компоненте 1 ЕНВАП3 пружа подршку Министарству заштите животне средине припремајући га за преговоре са ЕУ, што укључује и активности у вези са преношењем и успостављањем инструмената за имплементацију Директиве 2015/2193/ЕУ од 25. новембра 2015. године о ограничењима емисија одређених загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање (МCP Директива). Састанак је одржан 20. септембра 2021. године у просторијама Министарства заштите животне средине. Учесници су били представници Одељења за заштиту ваздуха и озонског омотача, представници Одељења за европске интеграције, национални стручњаци и чланови ЕНВАП3 тима. Активн …

Документа

Чланови

ПРЕГОВАРАЧКЕ ГРУПЕ 27

Министарство заштите животне срединеАгенција за заштиту животне средине Министарство за европске интеграције Министарство финансија Министарство привреде Министарство рударства и енергетике Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, сектор за пољопривредну политику Министарство здравља Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Twitter