14. децембар 2022.

Састанак Пододбора за транспорт, енергетику, животну средину, климатске промене и регионални развој одржан је у Бриселу у хибридном формату 12. децембра 2022. године. Државна секретарка Министарства заштите животне средине Сандра Докић и помоћник министарке Душан Чаркић имали су излагање у оквиру животне средине и климе, на тему напретка Србије у области Поглавља 27, за период 2021 – 2022. године. Том приликом представљени су усвојени програми, прописи који се налазе у процедури усвајања, као и текуће активности у вези са реализацијом пројеката. На састанку је одржана продуктивна дискусија око хоризонталног законодавства, климатских промена, …

11. мај 2022.

У Београду је 5. маја 2022. године одржан састанак са Европском комисијом, а у вези са појашњењем мерила за затварање Поглавља 27 – Животна средина и климатске промене. Европска комисија је у децембру 2021. године отворила кластер 4 – Зелена агенда и одрживо повезивање и самим тим и Поглавље 27 за које је доставила Заједничку преговарачку позицију са осам мерила које Република Србија треба да испуни како би затворила Поглавље 27. Мерила за затварање поглавља су из следећих области: хоризонталног законодавства, квалитета ваздуха, управљања отпадом, квалитета вода, заштите природе, индустријског загађења и управљања ризиком, из области хемикали …

8. март 2022.

У Београду је 8. марта 2022. године одржан састанак Преговарачке групе 27 и секторских радних група уз подршку ЕНВАП пројекта на ком је присуствовало око 100 учесника. Састанак је одржан у хибридном формату, отворила га је помоћница министарке, Сандра Докић, истакавши да је Поглавље 27 веома захтевно и обухватно. На састанку су били представљени планови и дати планирани рокови за предстојеће активности. Помоћница министарке је нагласила да је од великог значаја да се Преговарачка позиција у потпуности разуме, да чланови Преговарачке групе и чланови секторских радних група треба јасно да знају које су им обавезе, као и да морају да буду спремн …