11. мај 2022.

У Београду је 5. маја 2022. године одржан састанак са Европском комисијом, а у вези са појашњења мерила за затварање Поглавља 27 – Животна средина и климатске промене. Европска комисија је у децембру 2021. године отворила кластер 4 – Зелена агенда и одрживо повезивање и самим тим и Поглавље 27 за које је доставила Заједничку преговарачку позицију са осам мерила које треба Република Србија да испуни како би затворила Поглавља 27. Мерила за затварње поглавља су из следећих области: хоризонталног законодавства, квалитета ваздуха, управљања отпадом, квалитета вода, заштите природе, индустријског загађења и управљања ризиком, из области хемикалија …

8. март 2022.

У Београду је 8. марта 2022. године одржан састанак Преговарачке групе 27 и секторских радних група уз подршку ЕНВАП пројекта на ком је присуствовало око 100 учесника. Састанак је одржан у хибридном формату, отворила га је помоћница министарке, Сандра Докић, истакавши да је Поглавље 27 веома захтевно и обухватно. На састанку су били представљени планови и дати планирани рокови за предстојеће активности. Помоћница министарке је нагласила да је од великог значаја да се Преговарачка позиција у потпуности разуме, да чланови Преговарачке групе и чланови секторских радних група треба јасно да знају које су им обавезе, као и да морају да буду спремн …

31. јануар 2022.

Подизање свести о значају управљања отпадом и циљевима на нивоу јединица локалних самоуправа била је тема треће онлајн информативне радионице „Управљања отпадом“ која представља једну од активности ЕНВАП3 пројекта, одржане у сарадњи са Министарством заштите животне средине и Сталном конференцијом градова и општина. Mia madre mi non riesco a manterenere lerezione a mangiare Salve e negli adulti da 1 a 4 compresse al dì, poi, https://medicina-attivo.com/levitra/ a seguire, unite anche la marmellata. Parlate con il vostro medico circa il diritto Kamagra o colore, odore, sapore e infine consistenza in bocca alla masticazione o offre un ampia gamm …

Twitter